Na Gnath Phaidreacha

In ainm an, Athar,
agus an Mhic
agus an Spioraid Naoimh.
Aimean.

 Go Raibh an Tiarna libh
agus leat féin.

 


Ár nAthair atá ar Neamh,
Go naofar d’ainm,
Go dtaga do ríocht,
Go ndéantar do thoil ar an talamh, mar a dhéantar ar neamh.
Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu,
Agus maith duinn ar bhfiacha, Mar a mhaithimidne dar bhfeichiúna féin,
Agus na lig sinn i gcathú, Ach saor sinn ó olc.
Aimean.

 

 


Sé do Bheatha, a Mhuire atá lán de ghrásta
Tá an Tiarna leat
Is beannaithe thú idir mhná
Agus is beannaithe toradh do bhroinne, Íosa
A Naomh Mhuire, a mháthair Dé
Guí orainn, na peacaigh,
Anois agus ar uair or mbáis
Aimean.

 

 


Glóir, don Athair
Agus don Mhac
Agus don Spiorad Naomh
Mar a bhí o thús
Mar atá anois
Mar a bhéas go brách
Tré saol na saoil
Aimean